Αρχείο κατηγορίας Κοκτώ Ζαν (συγγραφέας)

Η ανθρώπινη φωνή του Ζαν Κοκτώ

Μονόλογος
Ερμηνεύει η Θεοδώρα Τζήμου.
Παραγωγή Ε.Ρ.Τ.

Επιστροφή στην σελίδα του συγγραφέα.

Καταχθόνια μηχανή του Ζαν Κοκτώ


Επιστροφή στην σελίδα του συγγραφέα.

Οι τρομεροί γονείς του Ζαν Κοκτώisobitis.com

Επιστροφή στην σελίδα του συγγραφέα.

Σχολείο για χήρες του Ζαν Κοκτώisobitis.com

Επιστροφή στην σελίδα του συγγραφέα.